ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ
นักวิจัย : สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449899980.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . (2550). การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . 2550. "การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . "การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2550. Print.
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . การวิเคราะห์วงสวิงสำหรับการตีกอล์ฟให้มีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2550.