ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24
นักวิจัย : สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449900012.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . (2551). การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . 2551. "การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . "การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2551. Print.
สุวัตร สิทธิหล่อ , คณาฉันท์ อินอ่อน , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล . การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของการเสิร์ฟตะกร้อ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2551.