ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย
นักวิจัย : สุวัตร สิทธิหล่อ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1212151449900421.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัตร สิทธิหล่อ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . (2552). การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . 2552. "การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
สุวัตร สิทธิหล่อ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . "การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2552. Print.
สุวัตร สิทธิหล่อ , ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . การวิเคราะห์ลักษณะการเดินไปข้างหน้าและเดินถอยหลังเพื่อการออกกำลังกาย. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2552.