ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ

หน่วยงาน กรมพลศึกษา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ
นักวิจัย : ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมพลศึกษา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://www.dpe.go.th/content/file/article/1207161481078079.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . (2554). การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . 2554. "การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา .
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . "การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา , 2554. Print.
ชัชฎาพร พิทักษ์เสถียรกุล , อัชรัฐ ยงทวี . การวิเคราะห์ศักยภาพทางการกีฬาฟุตบอลด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพภาคสนามแบบเฉพาะ. กรุงเทพมหานคร : กรมพลศึกษา ; 2554.