ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นักวิจัย : สุทธิศรี ม่วงสวย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทธิศรี ม่วงสวย . (2552). การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
    ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุทธิศรี ม่วงสวย . 2552. "การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี".
    ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา.
สุทธิศรี ม่วงสวย . "การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี."
    ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2552. Print.
สุทธิศรี ม่วงสวย . การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. ปทุมธานี : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2552.