ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการติดตามการปนเปื้อนของน้ำบาดาลจากสารอินทรีย์ไอระเหยและแนวทางแก้ไขป้องกัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการติดตามการปนเปื้อนของน้ำบาดาลจากสารอินทรีย์ไอระเหยและแนวทางแก้ไขป้องกัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์ , วุฒิ อุตตโม
คำค้น : www.groundwaterfund.go.th
หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : www.groundwaterfund.go.th
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์ , วุฒิ อุตตโม . (2551). โครงการติดตามการปนเปื้อนของน้ำบาดาลจากสารอินทรีย์ไอระเหยและแนวทางแก้ไขป้องกัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.
ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์ , วุฒิ อุตตโม . 2551. "โครงการติดตามการปนเปื้อนของน้ำบาดาลจากสารอินทรีย์ไอระเหยและแนวทางแก้ไขป้องกัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล.
ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์ , วุฒิ อุตตโม . "โครงการติดตามการปนเปื้อนของน้ำบาดาลจากสารอินทรีย์ไอระเหยและแนวทางแก้ไขป้องกัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล, 2551. Print.
ฟองสวาท สุวคนธ์ สิงหราชวราพันธ์ , วุฒิ อุตตโม . โครงการติดตามการปนเปื้อนของน้ำบาดาลจากสารอินทรีย์ไอระเหยและแนวทางแก้ไขป้องกัน บริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล; 2551.