ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน
นักวิจัย : สุภัทรา วิเศษพจนกิจ
คำค้น : นิวเคลียร์
หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภัทรา วิเศษพจนกิจ . (2560). โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
สุภัทรา วิเศษพจนกิจ . 2560. "โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
สุภัทรา วิเศษพจนกิจ . "โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2560. Print.
สุภัทรา วิเศษพจนกิจ . โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวัดรังสีในสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐาน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ; 2560.