ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดระดับพาราควอทในปัสสาวะอย่างง่าย

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดระดับพาราควอทในปัสสาวะอย่างง่าย
นักวิจัย : เนตรนภา ฉิ่งกิตติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เนตรนภา ฉิ่งกิตติ . (2558). การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดระดับพาราควอทในปัสสาวะอย่างง่าย.
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
เนตรนภา ฉิ่งกิตติ . 2558. "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดระดับพาราควอทในปัสสาวะอย่างง่าย".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
เนตรนภา ฉิ่งกิตติ . "การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดระดับพาราควอทในปัสสาวะอย่างง่าย."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2558. Print.
เนตรนภา ฉิ่งกิตติ . การพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดระดับพาราควอทในปัสสาวะอย่างง่าย. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2558.