ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
นักวิจัย : สุภาภรณ์ วัฒนาธร
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาภรณ์ วัฒนาธร . (2558). ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี.
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
สุภาภรณ์ วัฒนาธร . 2558. "ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
สุภาภรณ์ วัฒนาธร . "ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2558. Print.
สุภาภรณ์ วัฒนาธร . ประสิทธิภาพของระบบการคัดกรองผู้ป่วยวัณโรคเพื่อลดความล่าช้าในการวินิจฉัยวัณโรคในโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2558.