ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลดออก รูปแบบตำบลน้ำดิบ ในภาคเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลดออก รูปแบบตำบลน้ำดิบ ในภาคเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : วรรณภา สุวรรณเกิด
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณภา สุวรรณเกิด . (2558). ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลดออก รูปแบบตำบลน้ำดิบ ในภาคเหนือของประเทศไทย.
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วรรณภา สุวรรณเกิด . 2558. "ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลดออก รูปแบบตำบลน้ำดิบ ในภาคเหนือของประเทศไทย".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วรรณภา สุวรรณเกิด . "ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลดออก รูปแบบตำบลน้ำดิบ ในภาคเหนือของประเทศไทย."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2558. Print.
วรรณภา สุวรรณเกิด . ประสิทธิผลของการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลดออก รูปแบบตำบลน้ำดิบ ในภาคเหนือของประเทศไทย. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2558.