ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้าง

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้าง
นักวิจัย : วิจักษณา หุตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจักษณา หุตานนท์ . (2558). การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้าง.
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วิจักษณา หุตานนท์ . 2558. "การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้าง".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วิจักษณา หุตานนท์ . "การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้าง."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2558. Print.
วิจักษณา หุตานนท์ . การสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยด้านสุขภาวะทางจิตสังคมที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เจ็บป่วยของแรงงานต่างด้าวอาชีพก่อสร้าง. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2558.