ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โรคไข้หวัดใหญ่หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี ณ สถาบันบำราศนราดูร (ต่อเนื่อง ต.ค. 55 - ก.ย. 57)

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โรคไข้หวัดใหญ่หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี ณ สถาบันบำราศนราดูร (ต่อเนื่อง ต.ค. 55 - ก.ย. 57)
นักวิจัย : วิศัลย์ มูลศาสตร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิศัลย์ มูลศาสตร์ . (2557). โรคไข้หวัดใหญ่หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี ณ สถาบันบำราศนราดูร (ต่อเนื่อง ต.ค. 55 - ก.ย. 57).
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วิศัลย์ มูลศาสตร์ . 2557. "โรคไข้หวัดใหญ่หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี ณ สถาบันบำราศนราดูร (ต่อเนื่อง ต.ค. 55 - ก.ย. 57)".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วิศัลย์ มูลศาสตร์ . "โรคไข้หวัดใหญ่หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี ณ สถาบันบำราศนราดูร (ต่อเนื่อง ต.ค. 55 - ก.ย. 57)."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2557. Print.
วิศัลย์ มูลศาสตร์ . โรคไข้หวัดใหญ่หลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ป้องกันในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี อายุ 6 เดือน ถึง 18 ปี ณ สถาบันบำราศนราดูร (ต่อเนื่อง ต.ค. 55 - ก.ย. 57). นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2557.