ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55)

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55)
นักวิจัย : วิจักษณา หุตานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจักษณา หุตานนท์ . (2555). การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55).
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วิจักษณา หุตานนท์ . 2555. "การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55)".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
วิจักษณา หุตานนท์ . "การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55)."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2555. Print.
วิจักษณา หุตานนท์ . การสร้างเสริมมาตรการสภาพัฒนาสุขภาพชุมชน ภาคประชาชนเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค (ต่อเนื่อง 54-55). นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2555.