ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิธีอย่างง่ายและรู้ผลเร็วสำหรับหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านของไทยโดยใช้ไมโครเพลทร่วมกับโทรศัพท์มือถือสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย

หน่วยงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิธีอย่างง่ายและรู้ผลเร็วสำหรับหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านของไทยโดยใช้ไมโครเพลทร่วมกับโทรศัพท์มือถือสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย
นักวิจัย : ณัฐวุฒิ เชิงชั้น
คำค้น : เอทานอล,เครื่องดื่มแอลกอฮอล์,ไมโครเพลท,การประมวลผลจากภาพถ่าย,การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐวุฒิ เชิงชั้น . (2560). วิธีอย่างง่ายและรู้ผลเร็วสำหรับหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านของไทยโดยใช้ไมโครเพลทร่วมกับโทรศัพท์มือถือสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ณัฐวุฒิ เชิงชั้น . 2560. "วิธีอย่างง่ายและรู้ผลเร็วสำหรับหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านของไทยโดยใช้ไมโครเพลทร่วมกับโทรศัพท์มือถือสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง.
ณัฐวุฒิ เชิงชั้น . "วิธีอย่างง่ายและรู้ผลเร็วสำหรับหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านของไทยโดยใช้ไมโครเพลทร่วมกับโทรศัพท์มือถือสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2560. Print.
ณัฐวุฒิ เชิงชั้น . วิธีอย่างง่ายและรู้ผลเร็วสำหรับหาปริมาณเอทานอลในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พื้นบ้านของไทยโดยใช้ไมโครเพลทร่วมกับโทรศัพท์มือถือสำหรับการประมวลผลจากภาพถ่าย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง; 2560.