ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม ประสบการณ์จากคนลองทำ

หน่วยงาน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิพิธภัณฑ์ภาคสนาม ประสบการณ์จากคนลองทำ
นักวิจัย : ศิริพร ศรีสินธุ์อุไรม , ปริตตา เฉลิมเผ่า อนันตกูล , จุฑามาศ ลิ้มรัตนพันธ์ , นวลพรรณ บุณธรรม , ทรงศักดิ์ แก้วมูล , ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ , สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์ , สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ , ชาญวิทย์ ตีรประเสริฐ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :