ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย = Spirit-Medium cult discourses and crises of modernity in Thailand

หน่วยงาน ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย = Spirit-Medium cult discourses and crises of modernity in Thailand
นักวิจัย : สุริยา สมุทคุปติ์ , พัฒนา กิติอาษา , ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล , จันทนา สุระพินิจ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุริยา สมุทคุปติ์ , พัฒนา กิติอาษา , ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล , จันทนา สุระพินิจ . (2542). ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย = Spirit-Medium cult discourses and crises of modernity in Thailand.
    กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
สุริยา สมุทคุปติ์ , พัฒนา กิติอาษา , ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล , จันทนา สุระพินิจ . 2542. "ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย = Spirit-Medium cult discourses and crises of modernity in Thailand".
    กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
สุริยา สมุทคุปติ์ , พัฒนา กิติอาษา , ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล , จันทนา สุระพินิจ . "ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย = Spirit-Medium cult discourses and crises of modernity in Thailand."
    กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2542. Print.
สุริยา สมุทคุปติ์ , พัฒนา กิติอาษา , ศิลปกิจ ตี่ขันติกุล , จันทนา สุระพินิจ . ทรงเจ้าเข้าผี : วาทกรรมของลัทธิพิธีและวิกฤติการณ์ของความทันสมัยในสังคมไทย = Spirit-Medium cult discourses and crises of modernity in Thailand. กรุงเทพมหานคร : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน); 2542.