ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต

หน่วยงาน สถาบันการบินพลเรือน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต
นักวิจัย : วราภรณ์ เต็มแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการบินพลเรือน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วราภรณ์ เต็มแก้ว . (2560). การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน.
วราภรณ์ เต็มแก้ว . 2560. "การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน.
วราภรณ์ เต็มแก้ว . "การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน, 2560. Print.
วราภรณ์ เต็มแก้ว . การพัฒนาเทคนิคเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริงหลักสูตรเทคโนโลยีการบินบัณฑิต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน; 2560.