ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII

หน่วยงาน สถาบันการบินพลเรือน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII
นักวิจัย : อุสาห์ ต่อเทียนชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการบินพลเรือน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุสาห์ ต่อเทียนชัย . (2560). การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน.
อุสาห์ ต่อเทียนชัย . 2560. "การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน.
อุสาห์ ต่อเทียนชัย . "การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน, 2560. Print.
อุสาห์ ต่อเทียนชัย . การออกแบบวงจรความถี่หลายหน้าที่โหมดกระแสแบบสามอินพุตหนึ่งเอาต์พุตโดยใช้วงจร CCCII. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน; 2560.