ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์โมนิกส์เป็นช่วงกว้าง

หน่วยงาน สถาบันการบินพลเรือน

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์โมนิกส์เป็นช่วงกว้าง
นักวิจัย : เรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ , อภิรดา นามแสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันการบินพลเรือน
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ , อภิรดา นามแสง . (2559). เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์โมนิกส์เป็นช่วงกว้าง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน.
เรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ , อภิรดา นามแสง . 2559. "เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์โมนิกส์เป็นช่วงกว้าง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน.
เรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ , อภิรดา นามแสง . "เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์โมนิกส์เป็นช่วงกว้าง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน, 2559. Print.
เรืองยศ เลิศวนิชย์ทิพย์ , อภิรดา นามแสง . เรโซเนเตอร์รูปตัว T สำหรับการกดความถี่ฮาร์โมนิกส์เป็นช่วงกว้าง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการบินพลเรือน; 2559.