ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย
นักวิจัย : ฉัตยาพร เสมอใจ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
คำค้น : การสร้างตราผลิตภัณฑ์ ความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ เครื่องหนัง OTOP ผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/Chattayaporn-Sasanant-and-Siri_2559-OTOP.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเชิงสำรวจ

บรรณานุกรม :
ฉัตยาพร เสมอใจ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา . (2560). ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
ฉัตยาพร เสมอใจ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา . 2560. "ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
ฉัตยาพร เสมอใจ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา . "ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม, 2560. Print.
ฉัตยาพร เสมอใจ , ศศนันท์ วิวัฒนชาต , ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา . ปัจจัยการสร้างตราผลิตภัณฑ์และความภักดีในตราผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง OTOP ตามทัศนะของผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นวาย. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม; 2560.