ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า
นักวิจัย : สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์
คำค้น : ปริมาณการสั่งซื้ออย่างประหยัด (EOQ), ABC หรือ ABC Analysis
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/ Supatsara-Panyorattaroj_2559.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเชิงสำรวจ

บรรณานุกรม :
สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ . (2560). การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ . 2560. "การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ . "การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม, 2560. Print.
สุภัสสรา ปัญโญรัฐโรจน์ . การวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมกรณีศึกษา บริษัทผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ไฟฟ้า. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม; 2560.