ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตจังหวัดภูเก็ต

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตจังหวัดภูเก็ต
นักวิจัย : วิภาวรรณ พิสิฐเวช
คำค้น : เครื่องสำอางสำหรับผิวหน้า ผู้ชายวัยทำงาน พฤติกรรมการใช้ ส่วนประสมทางการตลาด
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/Wipawan-Pisitwej_2559.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเชิงสำรวจ

บรรณานุกรม :
วิภาวรรณ พิสิฐเวช . (2560). พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตจังหวัดภูเก็ต.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
วิภาวรรณ พิสิฐเวช . 2560. "พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตจังหวัดภูเก็ต".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
วิภาวรรณ พิสิฐเวช . "พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตจังหวัดภูเก็ต."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม, 2560. Print.
วิภาวรรณ พิสิฐเวช . พฤติกรรมการใช้และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องสำอางสำหรับผิวหน้าของผู้ชายวัยทำงาน ในเขตจังหวัดภูเก็ต. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม; 2560.