ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์
คำค้น : ประสิทธิภาพการบริหารงาน ผู้บริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://research.rpu.ac.th/wp-content/uploads/2017/08/Saovanard_2559.pdf
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเชิงสำรวจ

บรรณานุกรม :
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ . (2560). ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี.
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ . 2560. "ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี".
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม.
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ . "ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี."
    นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม, 2560. Print.
เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ . ประสิทธิภาพการบริหารงานของผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบุรี. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สำนักส่งเสริมวิจัยและนวัตกรรม; 2560.