ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ
นักวิจัย : คณิศร์ มาตรา
คำค้น : แม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ , ไครอล ไอโซทรอปิค , การหักเหของแสง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นันทกานต์ วงศ์เกษม
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/236501
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คณิศร์ มาตรา . (2552). การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
คณิศร์ มาตรา . 2552. "การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
คณิศร์ มาตรา . "การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
คณิศร์ มาตรา . การออกแบบวัสดุแม่เหล็กไฟฟ้าสังเคราะห์ประเภท ไครอล ไอโซทรอปิค ที่มีดัชนีการหักเหของแสงติดลบ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.