ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
นักวิจัย : ไชยวัฒน์ ไชยสุต
คำค้น : ข้าวก่ำงอก , กรดแกมมา-อะมิโนบิวทิริก , แอนโธไซยานิน , การต้านออกซิเดชัน , ความเครียด , หนูเบาหวาน , อินซูลิน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิวัฒน์ หวังเจริญ , นริศรา ไล้เลิศ , ศศิธร ศิริลุน , นพวัฒน์ เพ็งคำศรี , มานี แซ่ลี , สาร์ทจีน ภีระจันทร์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292966
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไชยวัฒน์ ไชยสุต . (2558). การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไชยวัฒน์ ไชยสุต . 2558. "การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ไชยวัฒน์ ไชยสุต . "การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Print.
ไชยวัฒน์ ไชยสุต . การพัฒนาวัตถุดิบจากข้าวก่ำไทยโดยใช้ความเครียดร่วมกับการงอกสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2558.