ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน
นักวิจัย : สัจจะ ประสงค์ทรัพย์
คำค้น : โรคเหี่ยว , หัวพันธุ์ , เชื้อแบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : แสงมณี ชิงดวง , สุธามาศ ณ น่าน , อภิรดี กอร์บไพบูลย์ , พฤกษ์ คงสวัสดิ์
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292804
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ . (2558). วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ . 2558. "วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ . "วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.
สัจจะ ประสงค์ทรัพย์ . วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตไพลอย่างยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2558.