ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ
นักวิจัย : วิทยา อภัย
คำค้น : การลดอุณหภูมิด้วยน้าเย็น , ลิ้นจี่ , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ปรีชา ชมเชียงคำ , สนอง อมฤกษ์ , สมเพชร เจริญสุข , ชัยวัฒน์ เผ่าสันทัดพาณิชย์ , สุทธินี ลิขิตตระกูลรุ่ง , เกรียงศักดิ์ นักผูก , สถิตย์พงศ์ รัตนคำ
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292783
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทยา อภัย . (2558). การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
วิทยา อภัย . 2558. "การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
วิทยา อภัย . "การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2558. Print.
วิทยา อภัย . การพัฒนาเทคโนโลยีจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในเขตภาคเหนือ. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2558.