ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง
นักวิจัย : วาลิกา เศวตโยธิน
คำค้น : การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ , ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ , การปนเปื้อน , สารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชัชชัย โทปัญญา , สุดา อิทธิสุภรณ์รัตน์ , ชญานิน น้าเยื้อง
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292560
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วาลิกา เศวตโยธิน . (2559). การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
วาลิกา เศวตโยธิน . 2559. "การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
วาลิกา เศวตโยธิน . "การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2559. Print.
วาลิกา เศวตโยธิน . การปนเปื้อนของสารกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพในแม่น้ำบางปะกง. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม; 2559.