ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักวิจัย : อุมาภรณ์ คงอุไร
คำค้น : โครงการสุขภาพในโรงเรียน , การประเมินผลการจัดกิจกรรม , การพัฒนาทักษะ , การพัฒนาสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วิภาวรรณ ปัญจรัตน์ , กัลยา วรรณคำลือ , ไชยา อังศุสุกนฤมล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292487
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุมาภรณ์ คงอุไร . (2552). การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา.
อุมาภรณ์ คงอุไร . 2552. "การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา.
อุมาภรณ์ คงอุไร . "การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา, 2552. Print.
อุมาภรณ์ คงอุไร . การประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมโครงการสุขภาพในโรงเรียน : กรณีศึกษาในโรงเรียน ที่รับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา; 2552.