ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา
นักวิจัย : เอมอร แสนภูวา
คำค้น : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติ , จุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยว , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292326
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอมอร แสนภูวา . (2558). แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
เอมอร แสนภูวา . 2558. "แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
เอมอร แสนภูวา . "แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 2558. Print.
เอมอร แสนภูวา . แนวทางการพัฒนาช่องผ่านแดนธรรมชาติเป็นจุดผ่อนปรนทางการค้าและการท่องเที่ยวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีศึกษา : ช่องผ่านแดนทางธรรมชาติซำแต ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประเทศไทย และตำบลสะแอม อำเภอจอมกะสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ; 2558.