ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล
นักวิจัย : สุภาพร พุ่มริ้ว
คำค้น : การสกัดแคลเซียม , แคลเซียม , ปลานิล , กระดูกปลานิล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กรรณิการ์ ห้วยแสน , ชาญณรงค์ ชมนาวัง , พนิดา วงศ์ปรีดี
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292262
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร พุ่มริ้ว . (2557). การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
สุภาพร พุ่มริ้ว . 2557. "การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.
สุภาพร พุ่มริ้ว . "การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557. Print.
สุภาพร พุ่มริ้ว . การศึกษาสภาวะที่ใช้ในการสกัดแคลเซียมจากกระดูกปลานิล. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน; 2557.