ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับโรงงานต้นแบบ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับโรงงานต้นแบบ
นักวิจัย : เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว
คำค้น : ไวรัสระบบทางเดินอาหาร , เอนเทอโรไวรัส 71 , โรคมือเท้าปาก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : มาโนช โพธิ์สูง , สุธิดา ตันติกาธน
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291959
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . (2557). โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับโรงงานต้นแบบ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์.
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . 2557. "โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับโรงงานต้นแบบ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์.
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . "โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับโรงงานต้นแบบ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์, 2557. Print.
เดือนถนอม พรหมขัติแก้ว . โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเพื่อการผลิตวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ระดับโรงงานต้นแบบ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์; 2557.