ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ
นักวิจัย : อัศมน ลิ่มสกุล
คำค้น : ภัยแล้ง , อุทกภัย , พื้นที่วิกฤติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วุฒิชัย แพงแก้ว , อ่อนจันทร์ โครตพงษ์ , จิตติมา จารุเดชา , โสฬส ขันธ์เครือ , ธนาวุธ โนราช , บุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ , เพชรไพลิน สุวรรณโชติ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัศมน ลิ่มสกุล . (2554). การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ.
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
อัศมน ลิ่มสกุล . 2554. "การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ".
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม.
อัศมน ลิ่มสกุล . "การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ."
    กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2554. Print.
อัศมน ลิ่มสกุล . การศึกษาวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความล่อแหลมและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติและภาวะความรุนแรงทางสภาพภูมิอากาศในพื้นที่วิกฤติ. กรุงเทพมหานคร : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม; 2554.