ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี
นักวิจัย : พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม
คำค้น : งาขี้ม้อน , พัฒนาเทคโนโลยีการผลิต , การแปรรูปงาขี้ม้อน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พรรณผกา รัตนโกศล , สุระพงษ์ รัตนโกศล , ปริศนา หาญวิริยะพันธุ์ , ทวีพงษ์ ณ น่าน , นิสิต บุญเพ็ง , จารุฉัตร เขนยทิพย์ , พุฒนา รุ่งระวี , อุดม คำชา , จารินี จันทร์คำ
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม . (2557). โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม . 2557. "โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม . "โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2557. Print.
พันธ์ศักดิ์ แก่นหอม . โครงการวิจัยการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปงาขี้ม้อนที่มีคุณภาพดี. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2557.