ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็มจากการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในการผลิตข้าว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็มจากการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในการผลิตข้าว
นักวิจัย : สุปราณี ศรีทำบุญ
คำค้น : ดินเค็ม , โสนอัฟริกัน , กักเก็บคาร์บอน , อินทรียวัตถุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุษา จักราช , ฤดี โคตรชารี
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291526
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุปราณี ศรีทำบุญ . (2558). การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็มจากการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในการผลิตข้าว.
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุปราณี ศรีทำบุญ . 2558. "การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็มจากการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในการผลิตข้าว".
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน.
สุปราณี ศรีทำบุญ . "การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็มจากการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในการผลิตข้าว."
    กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน, 2558. Print.
สุปราณี ศรีทำบุญ . การกักเก็บคาร์บอนในดินเค็มจากการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงดินในการผลิตข้าว. กรุงเทพมหานคร : กรมพัฒนาที่ดิน; 2558.