ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา
นักวิจัย : กัลยา วรรณคำลือ
คำค้น : ความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง , แรงจูงใจในการทำงาน , โมเดลเชิงสาเหตุ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อุมาภรณ์ คงอุไร , จตุรงค์ เหมรา
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291477
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กัลยา วรรณคำลือ . (2556). โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา.
กัลยา วรรณคำลือ . 2556. "โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา.
กัลยา วรรณคำลือ . "โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา, 2556. Print.
กัลยา วรรณคำลือ . โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของแรงจูงใจในการทำงาน ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สถาบันการพลศึกษา; 2556.