ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม
นักวิจัย : วรรณธิดา รอดเนียม
คำค้น : การบริหารงานสังคมสงเคราะห์ , การพัฒนาองค์การ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เล็ก สมบัติ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/267785
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณธิดา รอดเนียม . (2552). การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรรณธิดา รอดเนียม . 2552. "การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วรรณธิดา รอดเนียม . "การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552. Print.
วรรณธิดา รอดเนียม . การพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจของ บุคลากรศูนย์พัฒนาสังคม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2552.