ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยพอลิไตรฟลูออโรเอทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยพอลิไตรฟลูออโรเอทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต
นักวิจัย : อรวรีย์ ราชรักษ์
คำค้น : โพลิเมอร์ผสม , การเคลือบผิว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อำพร เสน่ห์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/266590
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรวรีย์ ราชรักษ์ . (2554). การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยพอลิไตรฟลูออโรเอทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรวรีย์ ราชรักษ์ . 2554. "การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยพอลิไตรฟลูออโรเอทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรวรีย์ ราชรักษ์ . "การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยพอลิไตรฟลูออโรเอทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
อรวรีย์ ราชรักษ์ . การเคลือบพอลิเมอร์ชีวภาพด้วยพอลิไตรฟลูออโรเอทิลเมทาคริเลทโดยกระบวนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของสารละลายเหนือวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.