ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม
นักวิจัย : สมศักดิ์ ทองมาก
คำค้น : เห็ดยานางิ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอื้อ สิริจินดา
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265955
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมศักดิ์ ทองมาก . (2550). การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมศักดิ์ ทองมาก . 2550. "การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สมศักดิ์ ทองมาก . "การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
สมศักดิ์ ทองมาก . การวิเคราะห์ทางการเงินของการลงทุนผลิตเห็ดยานางิ จังหวัดนครปฐม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.