ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการติดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการติดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน
นักวิจัย : ธนาภรณ์ วงษา
คำค้น : ความดันเลือดสูง , ความเชื่อด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เยาวลักษณ์ อ่ำรำไพ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265550
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนาภรณ์ วงษา . (2551). ปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการติดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนาภรณ์ วงษา . 2551. "ปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการติดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธนาภรณ์ วงษา . "ปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการติดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551. Print.
ธนาภรณ์ วงษา . ปัจจัยที่มีความสำพันธ์กับระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการติดโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลจรเข้สามพัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2551.