ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : ปรารถนา ม่วงงาม
คำค้น : ธุรกิจรับจ้างเกี่ยวข้าว , รถเกี่ยวข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช อังยุรีกุล
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265458
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรารถนา ม่วงงาม . (2555). ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปรารถนา ม่วงงาม . 2555. "ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปรารถนา ม่วงงาม . "ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
ปรารถนา ม่วงงาม . ธุรกิจบริการรับจ้างเกี่ยวข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.