ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี
นักวิจัย : วิไลพร ขาวสุข
คำค้น : สำนักงานคุมประพฤติ , บริการสังคม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เล็ก สมบัติ
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/265407
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลพร ขาวสุข . (2551). แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิไลพร ขาวสุข . 2551. "แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิไลพร ขาวสุข . "แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.
วิไลพร ขาวสุข . แนวทางพัฒนาการทำงานบริการสังคมของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาคีในพื้นที่ของสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานครและธนบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2551.