ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง
นักวิจัย : พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ
คำค้น : ข้าวขาวดอกมะลิ 105 , การแช่เยือกแข็ง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สงวนศรี เจริญเหรียญ
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/264788
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ . (2555). การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ . 2555. "การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ . "การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
พรพิสาข์ ประเสริฐไทยเจริญ . การปรับปรุงคุณภาพของข้าวขาวดอกมะลิ 105 หุงสุกแช่เยือกแข็ง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.