ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน
นักวิจัย : ณัฏฐยา เรือนแป้น
คำค้น : ธาตุอาหารพืช , ฟอสฟอรัส , ธาตุอาหารพืช
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : กุมุท สังขศิลา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/264250
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐยา เรือนแป้น . (2553). การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฏฐยา เรือนแป้น . 2553. "การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ณัฏฐยา เรือนแป้น . "การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2553. Print.
ณัฏฐยา เรือนแป้น . การใช้แบบจำลองเอ็มไพริเกิ้ลศึกษาอิทธิพลความรุนแรงของฝนกรดจำลองต่อความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในดิน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2553.