ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003
นักวิจัย : วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา
คำค้น : สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003 , หนังสือพิมพ์ไทย
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เจตน์ศักดิ์ แสงสิงแก้ว
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262776
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา . (2551). วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา . 2551. "วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา . "วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. Print.
วิไลวรรณ ซึ้งปรีดา . วาทกรรมของหนังสือพิมพ์ไทยในสงครามอิรัก 2003. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2551.