ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ธนพร หันกิตติกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เอื้อ สิริจินดา
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262480
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนพร หันกิตติกุล . (2550). การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนพร หันกิตติกุล . 2550. "การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ธนพร หันกิตติกุล . "การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
ธนพร หันกิตติกุล . การวางแผนการผลิตพืชในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.