ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหาร ที่มีรำข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหาร ที่มีรำข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน
นักวิจัย : อธิปวัฒน์ ปลื้มกลาง
คำค้น : โคนม , อาหารสัตว์ , รำข้าว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เลอชาติ บุญเอก
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262465
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อธิปวัฒน์ ปลื้มกลาง . (2554). การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหาร ที่มีรำข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อธิปวัฒน์ ปลื้มกลาง . 2554. "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหาร ที่มีรำข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อธิปวัฒน์ ปลื้มกลาง . "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหาร ที่มีรำข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
อธิปวัฒน์ ปลื้มกลาง . การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้รับอาหาร ที่มีรำข้าวที่ผ่านกระบวนการผลิตต่างกัน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.