ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
นักวิจัย : อรสา สิทธิไกรพงษ์
คำค้น : คุณภาพชีวิต
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประเดิม ฉ่ำใจ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรสา สิทธิไกรพงษ์ . (2554). ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรสา สิทธิไกรพงษ์ . 2554. "ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อรสา สิทธิไกรพงษ์ . "ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
อรสา สิทธิไกรพงษ์ . ความต้องการต่อสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวพื้นที่ชายแดนหมู่บ้านบ่อเหมืองน้อย และหมู่บ้านห้วยน้ำผัก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.