ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รูปแบบการดำเนินชีวิต กับ การเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของ เจนเนอเรชันวาย ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการดำเนินชีวิต กับ การเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของ เจนเนอเรชันวาย ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชัย ฉายวิวัฒน์
คำค้น : เทคโนโลยี 3จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่) , ผู้บริโภค
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริ ภู่พงษ์วัฒนา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/262207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัย ฉายวิวัฒน์ . (2554). รูปแบบการดำเนินชีวิต กับ การเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของ เจนเนอเรชันวาย ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัย ฉายวิวัฒน์ . 2554. "รูปแบบการดำเนินชีวิต กับ การเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของ เจนเนอเรชันวาย ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชัย ฉายวิวัฒน์ . "รูปแบบการดำเนินชีวิต กับ การเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของ เจนเนอเรชันวาย ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
ชัย ฉายวิวัฒน์ . รูปแบบการดำเนินชีวิต กับ การเปิดรับแอพพลิเคชันในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ของ เจนเนอเรชันวาย ที่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.