ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
นักวิจัย : สุจามร ยิ้มละมัย
คำค้น : ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า , ยางพารา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นภาภรณ์ พรหมชนะ
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/261733
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุจามร ยิ้มละมัย . (2554). การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุจามร ยิ้มละมัย . 2554. "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
สุจามร ยิ้มละมัย . "การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554. Print.
สุจามร ยิ้มละมัย . การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของราคายางพาราในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2554.